O firmie

O firmie LUBGIP Sp. z o.o.LUBGIP Sp. z o.o. została założona w 1995 roku przez grupę menedżerów skupionych wokół SIPMA S.A. Nazwa Spółki jest bezpośrednio związana z jej korzeniami i założycielami stanowiąc skrót od nazwy Lubelska Grupa Inwestorów Prywatnych.

W początkowej fazie działalności świadczyliśmy głównie usługi konsultingowe. Jednak wraz z upływem czasu i rozwojem Spółki poszerzyliśmy obszar kompetencji o usługi informatyczne, kadrowo-płacowe i szkoleniowe realizowane na zasadach outsourcingu spółkom wchodzącym w skład GRUPY SIPMA. W obsługiwanych przez nas lokalizacjach zapewniamy ponadto usługi telekomunikacyjne: dostęp do Internetu  oraz telefonię VoIP.

Naszą dodatkową działalnością jest wynajem nieruchomości na potrzeby biznesowe w Lublinie przy ul. Rapackiego 25.

Posiadamy wykształconą kadrę zapewniającą ciągłość dostarczania usług i rozwiązań informatycznych. Działania LUBGIP Sp. z o.o. konsekwentnie opiera na 7 filarach:

  • profesjonalizm
  • odpowiedzialność
  • zaangażowanie i inicjatywa
  • odwaga i samodzielność
  • krytyczne, twórcze podejście do wykonywanych zadań
  • współpraca i dzielenie się wiedzą
  • lojalność.