Praca

Oferty pracy w LUBGIP Sp. z o.o.Największym bogactwem LUBGIP Sp. z o.o. jest organizacja działania umożliwiająca skuteczne, sprawne i profesjonalne osiąganie zamierzonych celów. Konkretne działania zmierzające do osiągnięcia celów podejmują nasi pracownicy. Swoją wiedzą, doświadczeniem, zaangażowaniem i sposobem działania udowadniają, że to właśnie oni stanowią najważniejszy element naszej organizacji.

Jesteśmy świadomi, że możemy sprostać wyzwaniom i wymaganiom współczesnego rynku umożliwiając naszym pracownikom stały rozwój. W tym celu zapewniamy pogłębianie wiedzy, rozwój umiejętności i zdobywanie doświadczenia poprzez uczestnictwo w złożonych projektach i specjalistycznych szkoleniach.

Jeżeli chcesz pracować w gronie wymagających specjalistów i uczestniczyć w projektach rozwijających funkcjonowanie biznesu prześlij do nas swoją aplikację na adres: rekrutacja@lubgip.pl.

Prosimy o zawarcie i podpisanie w CV oraz liście motywacyjnym następującego oświadczenia:

„1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez LUBGIP Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia niniejszej rekrutacji.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”.