Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe LUBGIP Sp. z o.o.Podstawą realizacji zadań kadrowo-płacowych na wysokim poziomie w szybko zmieniającym się otoczeniu jest umiejętność połączenia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia oraz możliwości technicznych oferowanych przez technologie informatyczne. LUBGIP Sp. z o.o. potrafi dokonać syntezy tych dwóch komponentów, niezbędnych do oferowania usług kadrowo-płacowych na wysokim, profesjonalnym poziomie. Dzięki współpracy z nami otrzymujecie Państwo dostęp do wiedzy doświadczonych specjalistów i do nowoczesnych technologii informatycznych. Odciążamy Państwa od obowiązku śledzenia częstych zmian w ustawodawstwie i gwarantujemy bezpieczeństwo prawne wynikające z prawidłowej interpretacji przepisów.

Współpraca może przyjmować zarówno formę jednorazowych lub cyklicznych zleceń, jak również stałej współpracy w modelu pełnego lub częściowego outsourcingu obszaru kadrowo-płacowego.

Nasze atuty:

  • Wysoko wykwalifikowany, kompetentny zespół specjalistów
  • Profesjonalna obsługa
  • Efektywna organizacja pracy
  • Nowoczesne oprogramowanie

Szczegółowy zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez LUBGIP Sp. z o.o.:

  • Obsługa kadrowa – pełen zestaw usług związanych z realizacją obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudniania pracowników, przygotowanie i doradztwo w zakresie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, realizację obowiązków sprawozdawczych wobec różnych instytucji oraz bardzo szeroki zakres raportów i analiz niezbędnych w bieżącym zarządzaniu firmą.
  • Obsługa płacowa – wszystkie czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników oraz obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych.
  • Doradztwo kadrowo-płacowe – bieżące doradztwo i rozwiązywanie aktualnych problemów związanych ze stosunkiem pracy oraz ubezpieczeniami społecznymi.

W całym wymienionym wyżej zakresie:

  • możemy wykonać zlecenie interwencyjne w przypadku nagłych i nieprzewidzianych potrzeb
  • jesteśmy w stanie w krótkim czasie doprowadzić Państwa dokumentację kadrowo-płacową do obowiązującego standardu w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • podejmiemy się realizacji wniosków wynikających z kontroli upoważnionych instytucji.