Oferta

Oferowane przez nas usługi są najczęściej jako outsourcing usług – gdzie outsourcing oznacza długookresowe zlecenie pełnienia funkcji pomocniczych usługodawcy zewnętrznemu, nie związanemu bezpośrednio z Państwa firmą, ale specjalizującemu się w konkretnie określonej dziedzinie (np. w zakresie obsługi informatycznej przedsiębiorstwa).

Myślą przewodnią takiego działania jest ograniczenie kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa, osiągnięte przez zmniejszanie liczby etatów prowadzące do wzrostu dochodu z działalności podstawowej (np. produkcyjnej).

Wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu, a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy – począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje, a skończywszy na zużyciu energii.

Oferta | Outsourcing usług
Usługi informatyczne
Oferta | Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe
Oferta | Usługi szkoleniowe
Usługi szkoleniowe
Oferta | Usługi telekomunikacyjne
Usługi telekomunikacyjne

Wynajem nieruchomości